Παθήσεις

Χορήγηση Αιμοπεταλιακών Παραγόντων

Χορήγηση Αιμοπεταλιακών Παραγόντων στις Ανθρώπινες Παθήσεις

Η προηγμένη θεραπεία με αιμοπεταλιακούς παράγοντες (Platelet Lysate – PL), τα τελευταία χρόνια βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην ιατρική και ειδικότερα στην εξατομικευμένη ιατρική (Personalized Medicine). Ο όρος PL αναφέρεται στην παραγωγή προϊόντος πλάσματος, εντός του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η λύση των αιμοπεταλίων, το οποίο οδηγεί στην απελευθέρωση των περιεχόμενων αυξητικών παραγόντων. Η λύση των αιμοπεταλίων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας από εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό. Για την παραγωγή του PL απαιτείται αρχικά λήψη αίματος από τον ασθενή, συνήθως 10 – 20 ml. Ο τελικός όγκος του χορηγούμενου προϊόντος είναι 2 – 6 ml και ποικίλει ανάλογα με το είδος της θεραπευτικής προσέγγισης.

Το PL εμφανίζει τις ευεργετικές επιδράσεις του στην αναγέννηση των ιστών λόγω της παρουσία των αυξητικών παραγόντων, που περιέχονται σε αυτό.Μέσω στοχευμένης πρωτεομικής ανάλυσης, έχει φανεί ότι το PL περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις των ακόλουθων αυξητικών παραγόντων: PDGF – AB, TGFβ-1, VEGF-A, FGF, EGF, TNFa, IFNγ, VCAM-1, RANTES, G-CSF, GM-CSF και IL-1α. Ο συνδυασμός των παραπάνω αυξητικών παραγόντων θεωρείται ικανός να καταστείλει αφενός την υπέρμετρη φλεγμονώδη απάντηση και αφετέρου να υποστηρίξει τη ιστική αναδόμηση και την ανάπτυξη των κυττάρων κοντά στην περιοχή της βλάβης.

Η εφαρμογή του PL προκαλεί τη ταχεία απελευθέρωση των αυξητικών παραγόντων στο σημείο της ιστικής βλάβης. Το χαρακτηριστικό αυτό ειδικότερα το διακρίνει από τα κοινά προϊόντα πλάσματος όπως πχ: το PRP. Η δράση των περιεχόμενων αυξητικών παραγόντων είναι άμεση και μπορεί να έχει βραδεία διάρκεια έως και τέσσερεις μέρες από τη στιγμή της εφαρμογής του. Η αυτόλογη θεραπεία με PL αποτελεί μία σύγχρονη στρατηγική για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου αριθμού παθήσεων του ανθρώπινου οργανισμού, περιλαμβανομένου της ορθοπεδικής, της ορθοδοντικής, οφθαλμολογίας, αθλιατιατρικής, νευροχειρουργικής, για την επούλωση εγκαυμάτων, επιφανειακών τραυμάτων κ.α.

Πίσω στη λίστα