ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ιατρόκοσμος


Ο Ιατρόκοσμος διαθέτει εκτός από τα κλασσικά ιατρεία και εξειδικευμένα τμήματα, στελεχωμένα από έμπειρους ιατρούς και επιστημονικό προσωπικό πλήρως ενημερωμένο για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις. Ιατρεία εξοπλισμένα με μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, στα οποία πραγματοποιούνται διαρκείς έλεγχοι ποιότητας προκειμένου να είμαστε σίγουροι για την πλήρη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων σε κάθε εξέταση.


Στα ειδικά τμήματα του Ιατρόκοσμου πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξειδικευμένες εξετάσεις :