ΚΛΕΙΣΤΕ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ONLINE

Συμφωνώ το email μου να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση και να αποθηκευτεί για μελλοντική επικοινωνία.
ΙΑΤΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (ν. 3850/2010), ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

Ο Ιατρόκοσμος, ως ολοκληρωμένη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας, προσφέρει μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας με σκοπό την πλήρη διασφάλιση της προστασίας και της προαγωγής της υγείας στο χώρο εργασίας.

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς που το εργασιακό τους περιβάλλον μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία και πιθανότητα εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών όπως: τεχνικά έργα, ναυπηγικές εργασίες, βιομηχανίες κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, Δήμους, Μεταφορές, χειρισμός μηχανημάτων έργου, βαρέων οχημάτων, εργασίες με κίνδυνο ανάφλεξης ή έκρηξης, εργασίες σε ύψος και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, τηλεπικοινωνίες, ξενοδοχειακές μονάδες, καθαρισμοί και αποκομιδή απορριμμάτων, εργασίες παροχής υγείας, μεταποιητική δραστηριότητα, μεταφορές, ναυτιλία, εργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης κλπ.

Τα οφέλη του εργοδότη από τις υπηρεσίες αυτές είναι: η νομική θωράκιση, η μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας ή ατυχημάτων, η βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας, αύξηση παραγωγικότητας, μείωση του απουσιασμού, μείωση των επαγγελματικών νοσημάτων και ατυχημάτων και αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων.

Για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων ο ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ διαθέτει και φορητό ιατρικό εξοπλισμό καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, υπό την επίβλεψη του κ. Ευθύμιου Θανασιά, Ειδικού Ιατρού Εργασίας, ώστε οι απαραίτητες εξετάσεις να πραγματοποιούνται στο χώρο της επιχείρησης χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση του προσωπικού και συνεπώς χωρίς απώλεια εργατοωρών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας:

 1. Διενέργεια Ιατρικών Εξετάσεων: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, πλήρης καρδιολογικό έλεγχος, TEST κοπώσεως, triplex καρδίας, Holter πίεσης και ρυθμού 24ώρου,
 2. ΩΡΛ εξέταση, ακοογράφημα, ωτοσκόπηση,
 3. Πνευμονολογικός έλεγχος, σπιρομέτρηση, Θεραπεία πνευμονικών παθήσεων
 4. Οφθαλμολογική εξέταση, εξέταση όρασης (visiotest) σε χειριστές οθονών, οδηγούς κλπ., μέτρηση οπτικής οξύτητας και έκδοση σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για επιχειρήσεις με χειρισμό οθονών οπτικής απεικόνισης (Π.Δ. 398/1994),
 5. Δερματολογικός έλεγχος και Αλλεργιολογικός έλεγχος, Θεραπεία απευαισθητοποίησης,
 6. Ορθοπαιδική εξέταση, Διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων και τραυματισμών που προκαλούνται ή επιβαρύνονται από την εργασία,
 7. Ενδοκρινολογικός Έλεγχος, διερεύνηση παθολογικών καταστάσεων μετά από επαγγελματική έκθεση σε ορμονικούς διαταράκτες, Νευρολογικός –
 8. Νευροφυσιολογικός έλεγχος με διενέργεια Ηλεκτρεγκεφαλογραφημάτων (διερευνηση και αντιμετώπιση εργαζομένων με Επιληψία) και Ηλεκτρομυογραφημάτων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έντονη και μακρά μυοσκελετική καταπόνηση στην εργασία,
 9. ΠΛΗΡΕΙΣ Αιματολογικές Βιοχημικές και Μικροβιολογικές εξετάσεις στο σύγχρονο και πιστοποιημένο εργαστήριο του ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΥ. Οι αιμοληψίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο της επιχείρησης από έμπειρη ομάδα αιμοληπτών στον χρόνο που επιλέγεται ώστε να μειωθεί το κόστος μετακίνησης η απώλεια παραγωγικότητας και η ταλαιπωρία των εργαζομένων,
 10. Συνταγογράφηση φαρμάκων σε εργαζόμενους των συνεργαζόμενων εταιρειών και επιχειρήσεων,
 11. Ειδικές μετρήσεις όπως μολύβδου ή άλλων βαρέων μετάλλων στο αίμα και σε βιολογικά υγρά εργαζομένων με έκθεση σε αντίστοιχους βλαπτικούς παράγοντες.

Ο Ιατρόκοσμος είναι συμβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ για την πραγματοποίηση όλων των ιατρικών εξετάσεων

Ο Ιατρόκοσμος συνεργάζεται με τις Ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν με ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια τους εργαζόμενούς τους

Επιπλέον ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

Πιστοποιημένα προγράμματα Εκπαίδευσης σε θέματα Α' Βοηθειών – και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή σε επιχειρήσεις κάθε είδους προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους

Ενημέρωση για τους κινδύνους του καπνίσματος και προγράμματα για την διακοπή τους – ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Εκπαίδευση στην Εργονομία και τον ασφαλή χειρισμό φορτίων
 • Εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης των Ψυχοκοινωνικών κινδύνων και ειδικότερα του Επαγγελματικού
 • Στρες
 • Διενέργεια Εμβολιασμών (Αντιτετανικό, Αντιγριπικό, Ηπατίτιδας Α, Β κα.)
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας για εργαζόμενους σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Προγράμματα ελέγχου εργαζομένων για χρήση αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών στο πλαίσιο της εργασίας
Προγράμματα ιατρικού ελέγχου της υγείας των εργαζομένων κατά την πρόσληψή τους καθώς και περιοδικού ιατρικού ελέγχου κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας

Παρέχονται επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές για το είδος και τη συχνότητα των απαραίτητων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων για κάθε εργαζόμενο, ανά θέση εργασίας και κατηγορία επικινδυνότητας

Εκτίμηση της καταλληλότητας (FIT FOR THE JOB CERTIFICATE) του κάθε εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία που εκτελεί ή πρόκειται να του ανατεθεί και έκδοση σχετικής βεβαίωσης καταλληλότητας

Διερεύνηση Επαγγελματικών ασθενειών, εκπόνηση επιδημιολογικών μελετών

Εκπόνηση Πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις επαγγελματικής ασθένειας για δικαστική χρήση ή διεκδίκηση αποζημίωσης από τον παθόντα

Ανανέωση και επικαιροποίηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου της επιχείρησης ώστε να συμπεριλαμβάνεται και ο υπολογισμός του πιθανού κινδύνου από Επαγγελματικές ασθένειες καθώς και οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται ο σωστός σχεδιασμός πολιτικής υγείας και πρόληψης.
Συμφωνώ το email μου να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση και να αποθηκευτεί για μελλοντική επικοινωνία.