ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ : ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ