ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ /ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το διαγνωστικό κέντρο ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του παρασκευάστρια / αιμολήπτρια / τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων για τη στελέχωση της μονάδας.

Θέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ή  ΙΕΚ Παρασκευάστριας/η
 • Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων ή Νοσηλευτικής ή συναφούς αντικειμένου
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
 • Απαραίτητη γνώση μηχανημάτων μικροβιολογικού εξοπλισμού
 • Ανάλυση αιματολογικών εξετάσεων-καλλιεργειών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση- εμπειρία αιμοληψία σε βρέφη και παιδιά
 • Εμπειρία σε αιμοληψίες παιδιών και ανάλυση αιματολογικών δειγμάτων τουλάχιστον 3 έτη
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες & άνεση στην προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου LOWER)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Διάθεση για εργασία
 • Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Ευγένεια

Παροχές

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικό Πακέτων Αποδοχών

Παρατηρήσεις σχετικά με τον COVID-19:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα προφύλαξης που τους παρέχει το κέντρο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  iatrokosmosatnens@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Tο διαγνωστικό κέντρο ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του υπάλληλο γραφείου για την θέση της γραμματειακής υποστήριξης.

Αρμοδιότητες:

Εκτέλεση- καταχώρηση- κατάθεση παραπεμπτικών ασφαλιστικών ταμείων

Προγραμματισμός ραντεβού 

Εξυπηρέτηση πελατών

Διαχείρηση ταμείου

Μισθός : Αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Είδος Εργασίας: Πλήρης , μερικής απασχόληση

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια και βάρδιες

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη

Παρατηρήσεις σχετικά με τον COVID-19:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα προφύλαξης που τους παρέχει το κέντρο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatrokosmosathens@gmail.com