Ευκαιρίες καριέρας

Το διαγνωστικό κέντρο ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του παρασκευάστρια / αιμολήπτρια / τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων για τη στελέχωση της μονάδας.

Θέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΙΕΚ Παρασκευάστριας/η
 • Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων ή Νοσηλευτικής ή συναφούς αντικειμένου
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
 • Απαραίτητη γνώση μηχανημάτων μικροβιολογικού εξοπλισμού
 • Ανάλυση αιματολογικών εξετάσεων-καλλιεργειών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση- εμπειρία αιμοληψία σε βρέφη και παιδιά
 • Εμπειρία σε αιμοληψίες παιδιών και ανάλυση αιματολογικών δειγμάτων τουλάχιστον 3 έτη
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες & άνεση στην προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου LOWER)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Διάθεση για εργασία
 • Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Ευγένεια

Παροχές:

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικό Πακέτων Αποδοχών

Παρατηρήσεις σχετικά με τον COVID-19:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα προφύλαξης που τους παρέχει το κέντρο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatrokosmosatnens@gmail.com

Tο διαγνωστικό κέντρο ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του υπάλληλο γραφείου για την θέση της γραμματειακής υποστήριξης.

Αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση- καταχώρηση- κατάθεση παραπεμπτικών ασφαλιστικών ταμείων
 • Προγραμματισμός ραντεβού 
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείρηση ταμείου

Μισθός:

Αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Είδος Εργασίας:

Πλήρης, μερικής απασχόληση

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια και βάρδιες

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη

Παρατηρήσεις σχετικά με τον COVID-19:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα προφύλαξης που τους παρέχει το κέντρο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatrokosmosathens@gmail.com

Το διαγνωστικό κέντρο ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του παρασκευάστρια / αιμολήπτρια / τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων για τη στελέχωση της μονάδας.

Θέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΙΕΚ Παρασκευάστριας/η
 • Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων ή Νοσηλευτικής ή συναφούς αντικειμένου
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
 • Απαραίτητη γνώση μηχανημάτων μικροβιολογικού εξοπλισμού
 • Ανάλυση αιματολογικών εξετάσεων-καλλιεργειών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση- εμπειρία αιμοληψία σε βρέφη και παιδιά
 • Εμπειρία σε αιμοληψίες παιδιών και ανάλυση αιματολογικών δειγμάτων τουλάχιστον 3 έτη
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες & άνεση στην προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου LOWER)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Διάθεση για εργασία
 • Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Ευγένεια

Παροχές:

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικό Πακέτων Αποδοχών

Παρατηρήσεις σχετικά με τον COVID-19:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα προφύλαξης που τους παρέχει το κέντρο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatrokosmosatnens@gmail.com

Tο διαγνωστικό κέντρο ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του υπάλληλο γραφείου για την θέση της γραμματειακής υποστήριξης.

Αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση- καταχώρηση- κατάθεση παραπεμπτικών ασφαλιστικών ταμείων
 • Προγραμματισμός ραντεβού 
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείρηση ταμείου

Μισθός:

Αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Είδος Εργασίας:

Πλήρης, μερικής απασχόληση

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια και βάρδιες

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη

Παρατηρήσεις σχετικά με τον COVID-19:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα προφύλαξης που τους παρέχει το κέντρο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatrokosmosathens@gmail.com

ΕΟΠΥΥ
ΕΥΔΑΠ
ΕΔΟΕΑΠ

Συμβεβλημένοι με ΟΛΑ τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Συνταγογράφηση και χωρίς προγραμματισμένο εκ των προτέρων ραντεβού

Χρήσιμα Άρθρα και Νέα

Προγραμματίστε το Ραντεβού σας

ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Ένας Κόσμος Ιατρικών
Υπηρεσιών για όλους

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο - Πολυιατρείο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, πάντα προσιτές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες εκάστοτε ασθενή μας.

Με σεβασμό στον άνθρωπο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη της υγείας σας από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη Διάγνωση έως και τη Θεραπεία!

Πατριάρχου Ιερεμίου 17, 11741 - Αθήνα
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική cookies

Copyright© 2023 iatrocosmos.gr All rights reserved

Σχεδιασμός & Φιλοξενεία Medical Promotion